" Matematyka jest językiem natury. Wszystko wokół nas może być opisane i zrozumiane dzięki liczbom. Jeżeli zbierzesz liczby z dowolnego systemu pojawi się wzór. Tak więc wszędzie wokół nas występują prawidłowości. "

Max Cohen (Π)

  MATRYCA

QR