BEZPIECZNY SYSTEM LOGOWANIA

Autor: spin / 2015-08-23 (21:19)

BEZPIECZNY SYSTEM LOGOWANIA

Chyba każdy z nas serfując po Internecie zetknął się niejednokrotnie z procesem autoryzacji (logowaniem) np: do poczty elektronicznej, konta na facebooku, czy też na forum. Logowanie polega na wypełnieniu przez użytkownika formularza z unikatowym loginem (lub e-mailem) i hasłem uwierzytelniającym. Jeśli dane zostaną pozytywnie zweryfikowane użytkownik uzyskuje dostęp do określonych zasobów serwisu. Procesem odwrotnym jest wylogowanie, czyli usunięcie sesji użytkownika z przeglądarki internetowej.


SYSTEM SZABLONÓW SMARTY

Autor: spin / 2015-01-01 (10:11)

SYSTEM SZABLONÓW SMARTY

Smarty - to framework pozwalający tworzyć szablony dla stron pisanych w języku PHP. Biblioteka umożliwia oddzielenie warstwy logiki (skryptów PHP) od warstwy prezentacji (szablonów HTML). Wbudowany system cache Smarty znacznie przyspiesza działanie serwisu. Buforowanie zawartości odciąża serwer i umożliwia obsłużenie większego ruchu w przypadku dużych i złożonych projektów. Pakiet Smarty jest dostępny na licencji Open Source (GNU GPL). Można go pobrać z oficjalnej strony projektu: www.smarty.net.KLASA QUERY - uproszczenie kwerend

Autor: spin / 2013-10-21 (16:16)

KLASA QUERY - uproszczenie kwerend
Klasa Query mojego autorstwa upraszcza pisanie skryptów PHP, w których występują operacje SQL (INSERTUPDATESELECT i DELETE). Dla uelastycznienia funkcjonalności klasy wykorzystałem sterownik PDO, który może łączyć się z dowolnym typem bazy danych. Klasa Query dotyczy zapytań wykonywanych na jednej tabeli, nie może być użyta w przypadku relacyjnych tabel. Oprócz tego, tabele muszą posiadać klucz główny o nazwie "id".

PDO - komunikacja z różnymi bazami danych

Autor: spin / 2013-09-13 (07:31)

PDO - komunikacja z różnymi bazami danych
PDO (ang. PHP Data Objects) - to obiektowa biblioteka PHP umożliwiająca komunikację z różnymi bazami danych m.in: MySQLPostgreSQLSQL ServerOracle itd. Ta podstawowa zaleta pozwala stworzyć elastyczny interfejs uruchamiany na różnych bazach, bez konieczności tworzenia nakładek na system. Poza tym PDO jest szybszy i bezpieczniejszy w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami.

MySQLi - ulepszona wersja

Autor: spin / 2013-06-03 (09:30)

MySQLi - ulepszona wersja
MySQLi - ulepszone (ang. improved) rozszerzenie systemu bazy danych MySQL. Moduł ten został wprowadzony w PHP5 i pozwala na używanie składni obiektowej. Poza tym obsługuje mechanizm transakcji, poprawia bezpieczeństwo i wydajność dzięki "prepare statements" (instrukcji przygotowanych). Od wersji 4.1.3 zaleca się stosowanie rozszerzenia MySQLi.

KANAŁ RSS NA STRONIE

Autor: spin / 2013-05-31 (17:23)

KANAŁ RSS NA STRONIE
RSS (ang.: Really Simple Syndication) – to technologia bazująca na języku XML i pozwala na automatyczne pobieranie treści z witryny internetowej (np. aktualności z dziedziny polityki, zdrowia itd) bez konieczności wchodzenia na konkretną podstronę. Odczytywanie treści odbywa się za pomocą specjalnego programu - czytnika kanałów, do którego wystarczy wkleić adresy interesujących nas stron. Najpopularniejsze programy to np.: Google ReaderCafe NewsCliperRSSreader. Wiele programów pocztowych również posiada wbudowany czytnik RSS.

" Język programowania jest niskiego poziomu jeśli jego programy wymagają uwagi przy rzeczach nieistotnych. "

Alan J. Perlis

  MATRYCA

QR