RZUTOWANIE I PARSOWANIE TYPÓW

Autor: spin / 2016-08-07 (11:35)

RZUTOWANIE I PARSOWANIE TYPÓW

Rzutowanie to konwersja określonego typu danych na inny, np: int na double, double na int, int na char itp. Oczywiście nie każdy typ danych da się skonwertować, np: int na string, string na int; wtedy należy skorzystać z parsowania. Aby dokonać konwersji wystarczy przed wartością pola (zmiennej) podać w nawiasie określony typ konwersji.

Przykład konwersji wartości zmiennoprzecinkowej na całkowitą, czyli double na int:

public class Rzutowanie {
  
   public static void main(String[] args) {
    
     double a = 10.5;
     int b = 2;
     int wynik;
     
     wynik = (int)a/b; // 5.25
     System.out.println(wynik); 
     // da wynik = 5 
     // część ułamkowa 0.25 zostanie utracona, gdyż konwersja jest na typ całkowity

   }

}
Przykład konwersji liczby całkowitej (int) na typ znakowy (char): 
public class Rzutowanie {
  
   public static void main(String[] args) {
    
     int kod_ascii = 36;
     System.out.println((char)kod_ascii); // wyświetli znak dolara: $

   }

}

Parsowanie pozwala na konwersję wartości nie "powiązanych" ze sobą (różnych typów), np: string na int, int na string itp. Parsowanie odbywa się za pomocą wbudowanej w Java metody parseTyp_danych (np: parseInt, parseDouble, parseFloat, parseLong).

Przykład parsowania tekstu na liczbę (String na int):

public class Parsowanie {
  
   public static void main(String[] args) {
    
     String str = "12345";
     
     int parsuj = Integer.parseInt(str); // metoda parseInt klasy Integer parsuje str na liczbę
     System.out.println(parsuj);
    
   }

}
Analogicznie można zapisać pozostałe metody:
// liczbowe:

Integer.parseInt(str); 
Double.parseDouble(str); 
Float.parseFloat(str);  
Long.parseLong(str);

// inne:

Short. ...
Byte. ...
Boolean. ...
Character. ...
Klasy Integer, Double, Float, Long itd. są dostarczane wraz z Javą i są przydatne również w momencie gdy chcemy zamienić typ podstawowy na obiekt, np:
public class Test {
public static void main(String args[]) {  

int i = 10;
Integer pom = new Integer(i);
System.out.println(pom);

}
}
Na koniec jeszcze przykład parsowania typu liczbowego na tekstowy:
public class Test {
public static void main(String args[]) {

int a = 20;
String pom0 = ""+a;
System.out.println(pom0); 

double b = 31.5;
String pom1 = ""+b;
System.out.println(pom1);  
  
double d = 90.7;
String pom2 = Double.toString(d);
System.out.println(pom2); 

}
}

Do następnego! ==>

" Najpierw naucz się metod numerycznych i całej teorii. Następnie stwórz własny styl programowania. Następnie zapomnij o tym wszystkim i łataj kod. "

George Carrette

  MATRYCA

QR