KLASY I OBIEKTY

Autor: spin / 2016-08-07 (07:19)

KLASY I OBIEKTY

Programy w Javie zbudowane są z klas, które definiują stan oraz zachowanie obiektów. Obiekt utworzony na podstawie danej klasy nazywany jest instancją. Każdy obiekt ma swoje składowe oraz metody. Składowe to inaczej zmienne, które przechowują dane (wartości różnych typów). Metody to funkcje, które wykonują różne operacje i zadania. 

Przykład:

public class Czlowiek {
	
String imie;

public static void main(String args[]) {

// tworzymy nowe obiekty
Czlowiek mezczyzna = new Czlowiek();
Czlowiek kobieta = new Czlowiek();

// ustawiamy wartości dla zmiennych
mezczyzna.imie = "Adam";
kobieta.imie = "Ewa";

// wyświetlamy wyniki		
System.out.println(mezczyzna.imie);
System.out.println(kobieta.imie);

}
}
Klasa Czlowiek ma jedną składową imie typu tekstowego (String) oraz jedną metodę main, która uruchamia program. Metoda ta ma szczególne znaczenie, gdyż uruchamiana jest w programie jako pierwsza i od niej zaczyna się wykonywanie kodu.

Wewnątrz tej metody tworzone są nowe obiekty klasy za pomocą operatora new - konstrukcja ma postać:
Czlowiek mezczyzna = new Czlowiek();
Czlowiek kobieta = new Czlowiek();
Pamiętaj, że nazwa obiektu musi być taka sama jak nazwa klasy, czyli w naszym przykładzie: Czlowiek.
mezczyzna i kobieta - to nazwy zmiennych referencyjnych. Aby odwołać się do konkretnej składowej lub metody z klasy stosujemy po zmiennej referencyjnej znak kropki ".":
mezczyzna.imie = "Adam";
kobieta.imie = "Ewa";
Instrukcja System.out.println - wyświetla na ekranie imiona pierwszych ludzi :). 
System.out.println(mezczyzna.imie);
System.out.println(kobieta.imie);
println dodaje na końcu wiersza znak tzw. "powrotu karetki", czyli przejście do nowej linii. Można stosować samo print, jeśli wynik ma być wydrukowany w jednej linii.


Do następnego! ==>

" PHP jest małym złem popełnionym i stworzonym przez niekompetentnych amatorów, podczas gdy Perl jest wielkim i podstępnym złem popełnionym przez zręcznych, ale zdemoralizowanych profesjonalistów. "

Jon Ribbens

  MATRYCA

QR