RZUTOWANIE I PARSOWANIE TYPÓW

Autor: spin / 2016-08-07 (11:35)

RZUTOWANIE I PARSOWANIE TYPÓW
Rzutowanie to konwersja określonego typu danych na inny, np: int na doubledouble na intint na char itp. Oczywiście nie każdy typ danych da się skonwertować, np: int na stringstring na int; wtedy należy skorzystać z parsowania. Aby dokonać konwersji wystarczy przed wartością zmiennej podać w nawiasie określony typ konwersji.

KLASY I OBIEKTY

Autor: spin / 2016-08-07 (07:19)

KLASY I OBIEKTY
Programy w Javie zbudowane są z klas, które definiują stan oraz zachowanie obiektów. Obiekt utworzony na podstawie danej klasy nazywany jest instancją. Każdy obiekt ma swoje składowe oraz metody. Składowe to inaczej zmienne, które przechowują dane (wartości różnych typów). Metody to funkcje, które wykonują różne operacje i zadania.

WPROWADZENIE DO JAVA

Autor: spin / 2016-04-17 (11:03)

WPROWADZENIE DO JAVA
JAVA to obiektowy język programowania stworzony przez firmę Sun Microsystems a przejęta przez firmę Oracle w 2010 r. Główne cechy języka to prostotabezpieczeństwowielowątkowość i wysoka wydajność. Programy napisane w JAVA są niezależne od systemu operacyjnego, a wykonywane są przez tzw. "wirtualną maszynę Javy" (JVM) wyposażoną w kompilator. Pakiet Java SDK (Java Platform, Standard Edition) można pobrać za darmo ze strony producenta.

" Programowanie w dzisiejszych czasach jest wyścigiem pomiędzy inżynierami oprogramowania, usiłującymi stworzyć większe i bardziej idiotoodporne programy, oraz światem usiłującym stworzyć większych i lepszych idiotów. Jak dotąd świat wygrywa. "

Rick Cook

  MATRYCA

QR